Αντιπρόσωπος ή Επίσημος Εισαγωγέας Ultracell, Victron, Sharp, Westech, Enersys, EPsolar

Διασύνδεση συσσωρευτών

Σύνδεση σε σειρά έχουμε όταν διασυνδέουμε εναλλάξ το θετικό πόλο κάθε συσσωρευτή με τον αρνητικό πόλο του επόμενου συσσωρευτή. Η έξοδος της συστοιχίας των συσσωρευτών θα είναι η παρακάτω:

Θετική έξοδος: Ο θετικός πόλος του συσσωρευτή που βρίσκεται στην άκρη της συστοιχίας και που δεν έχει διασύνδεση με άλλο συσσωρευτή. Αρνητική έξοδος: Ο αρνητικός πόλος του συσσωρευτή που βρίσκεται στην άλλη άκρη της συστοιχίας και που δεν έχει διασύνδεση με άλλο συσσωρευτή.