Διασύνδεση συσσωρευτών

Σύνδεση σε σειρά έχουμε όταν διασυνδέουμε εναλλάξ το θετικό πόλο κάθε συσσωρευτή με τον αρνητικό πόλο του επόμενου συσσωρευτή. Η έξοδος της συστοιχίας των συσσωρευτών θα είναι η παρακάτω:

Θετική έξοδος: Ο θετικός πόλος του συσσωρευτή που βρίσκεται στην άκρη της συστοιχίας και που δεν έχει διασύνδεση με άλλο συσσωρευτή. Αρνητική έξοδος: Ο αρνητικός πόλος του συσσωρευτή που βρίσκεται στην άλλη άκρη της συστοιχίας και που δεν έχει διασύνδεση με άλλο συσσωρευτή.

Παράλληλη διασύνδεση συσσωρευτών έχουμε όταν διασυνδέουμε όλους τους θετικούς πόλους των συσσωρευτών μεταξύ τους πάνω σε μια μπάρα χαλκού και όλους τους αρνητικούς πόλους πάλι μεταξύ τους σε μια άλλη μπάρα. Η τελική έξοδος της συστοιχίας θα είναι η παρακάτω:

Θετική έξοδος: Από την χάλκινη μπάρα με τα καλώδια που προέρχονται από τους θετικούς πόλους. Αρνητική έξοδος: Από την χάλκινη μπάρα με τα καλώδια που προέρχονται από τους αρνητικούς πόλους.

Τα καλώδια που συνδέουν τους πόλους με τη μπάρα, που ανάλογα με τη συστοιχία μπορεί να απαιτούν διατομή 35mm ή και μεγαλύτερη, πρέπει να έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος. Σε αντίθετη περίπτωση μειώνεται δραστικά η διάρκεια ζωής των συσσωρευτών λόγω διαφορετικής αντίστασης μεταξύ τους. Εξίσου σημαντικό είναι να έχει και η μπάρα το ανάλογο πάχος ώστε να αντέχει τα Ampere που είναι πιθανό να περάσουν από αυτή.

Χωρητικότητα μιας συστοιχίας συσσωρευτών

Όταν προσθέτουμε σε σειρά προστίθενται τα Volt και τα Ampere παραμένουν σταθερά. Όταν προσθέτουμε παράλληλα προστίθενται τα Ampere και τα Volt παραμένουν σταθερά.

Για παράδειγμα δύο συσσωρευτές των 12V-200AH συνδεδεμένοι σε σειρά μας δίνουν 24V-200AH, ενώ συνδεδεμένοι παράλληλα μας δίνουν 12V-400AH.

Αυτό που έχει σημασία είναι η συνολική χωρητικότητα σε βατώρες (Wh = V X A) η οποία παραμένει πάντα η ίδια (αφού στην εν σειρά σύνδεση μπορεί να μένουν σταθερά τα Ampere αλλά διπλασιάζονται τα Volt, ενώ στην παράλληλη σύνδεση συμβαίνει το αντίθετο – με αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση να έχουμε την ίδια συνολική χωρητικότητα σε βατώρες).

Μπορούν να γίνουν φυσικά και συνδυασμοί όπου διασυνδέονται συσσωρευτές παράλληλα για αύξηση της ονομαστικής χωρητικότητας σε Ampere και στη συνέχεια να συνδέονται τέτοιες παράλληλες ομάδες συσσωρευτών σε σειρά μεταξύ τους για αύξηση της τάσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *